Texas State University Logo
Banner Image
About Us
TxGISci News
Contact Us
Site Map
Phone: (512) 245-8846
Fax: (512) 245-8353

Join the Conversation

adjust type sizemake font smallermake font largerreset font size

Alumni

Graduated PhD Students

Dr. Xuwei Chen, 2006

Dr. Shuo-sheng Wu, 2006

Dr. Thomas Nolan, 2007

Dr. Junmei Tang, 2007

Dr. Bharati Ayyalasomayajula, 2007

Dr. Shing Lin, 2007

Dr. Ionara Wilson, 2007

Dr. Guangyu Wu, 2008

Dr. Jose Silvan-Cardenas, 2009

Dr. Xuelian Meng, 2010

Dr. Charles Yorke, 2010

Dr. Nancy Tian, 2010

Dr. Michele Tucci, 2011

Dr. Neng Wan, 2011

Dr. Zhijun Yao, 2011

Dr. Tianfang (Bernie) Fang, 2012

Dr. Jiao Wang, 2012

Dr. Matthew Connolly, 2013

Dr. David A. Nicosia, 2013

Dr. Yan Lin, 2014

Dr. Adam Mathews, 2014

Dr. Naizhuo Zhao, 2014